Line Official @mepmetal

ข้อมูลเกี่ยวกับเหล็กแผ่นลาย

เหล็กแผ่นลาย MEP หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า เหล็กลายตีนไก่หรือเหล็กลายตีนเป็ด เป็นเหล็กแผ่นชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นลวดลายนูนคล้ายเม็ดข้าวซ้ำกันทั่วทั้งแผ่นเพียงด้านเดียว ซึ่งวิธีการผลิตเหล็กแผ่นลายทั่วไปคือการใช้เหล็กแผ่นม้วน

เราทำการผลิตเหล็กแผ่นด้วยการนำเอาเหล็กแผ่นม้วนไปผ่านกระบวนการรีดร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิที่มีการตกผลึกใหม่ ซึ่งช่วยลดความไม่สมบูรณ์ในขณะรอการเย็นตัวและแข็งตัวของเหล็ก เมื่อเหล็กถูกรีดผ่านแท่นรีด แผ่นเหล็กที่ถูกให้ความร้อนจะถูกทำให้แบนตามรูปแบบต่างๆ ด้วยแท่นรีดสุดท้าย ทั้งนี้จำนวนของแท่นรีดที่ใช้งานในแต่ละชุดของการผลิตจะขึ้นอยู่กับความหนาของผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ

ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นลายของเรานั้นได้มีการปั๊มลายด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถเลือกวัสดุได้ทั้งเหล็ก อะลูมิเนียม และสแตนเลส

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นลายของ MEP นั้นผ่านกระบวนการผลิตทั้งการรีดและปั๊มลายเพื่อให้ได้ลายแบบหนึ่งขีด สี่ขีด และห้าขีด ซึ่งแผ่นเหล็กลายเหล่านี้มักถูกนำไปใช้ในบริเวณพื้นผิวโลหะที่มีปัญหาการลื่นอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและพื้นที่ยึดเกาะโดยเฉพาะบริเวณทางเดินเท้า นอกจากนี้สินค้าของเรายังถูกนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภท ทั้งงานการออกแบบสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้าง ไลน์ผลิตต่างๆ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โครงการออกแบบสิ่งก่อสร้าง การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผนังและบันได ไซต์งาน ทางเดินเท้า ทางลาด กล่องเก็บเครื่องมือ คลังเก็บสินค้า พื้นรถบรรทุก กันชน รถพ่วง รถดับเพลิง และรถฉุกเฉิน

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะของเหล็กแผ่นลาย

สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ติดต่อ MEP วันนี้

ผู้ผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเจาะรู สำหรับงานตกแต่งและงานก่อสร้าง ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับกว่า 50 ปี

thThai