Line Official @mepmetal

ข้อมูลเกี่ยวกับตะแกรงกรงไก่

​​ตะแกรงกรงไก่ MEP ถูกผลิตขึ้นจากลวดเหล็กเส้นตรงที่เชื่อมเข้าด้วยกันด้วยไฟฟ้าตามแบบที่สานกันไปมาตามขนาดของช่องที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทำให้เกิดเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดช่องเท่ากัน แล้วสิ้นสุดการผลิตด้วยการเคลือบกัลวาไนซ์ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

ตะแกรงกรงไก่ MEP ถูกผลิตขึ้นและนำไปใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้าง การสร้างอาคาร การขนส่ง การทำเหมือง และการเกษตร โดยถูกนำไปใช้รูปแบบของวัสดุเสริมแรง การป้องกันเครื่องจักร แผงกั้น กรง รั้ว ชั้นวาง และที่ป้องกันกระจก

ตารางแสดงข้อมูลตะแกรงกรงไก่

สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ติดต่อ MEP วันนี้

ผู้ผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเจาะรู สำหรับงานตกแต่งและงานก่อสร้าง ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับกว่า 50 ปี

thThai