Line Official @mepmetal

ข้อมูลเกี่ยวกับตาข่ายฉาบปูน

ตาข่ายฉาบปูนถูกใช้ในงานฉาบปูนเพื่อช่วยป้องกันรอยแตกร้าวของผนังคอนกรีตสำหรับงานตกแต่งภายใน เป็นที่ทราบกันดีว่าคอนกรีตนั้นสามารถหดและขยายตัวได้ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อป้องกันการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นบนผนัง การใช้ตาข่ายฉาบปูนติดลงก่อนฉาบปูนจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้

ตาข่ายฉาบปูนช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับบริเวณรอยต่อของผนังและโครงสร้างบ้านและในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นจากการยืดและหดตัวของคอนกรีตได้ อีกทั้งยังช่วยซ่อมแซมบริเวณรอยต่อของพื้นผิวที่มีตาข่ายฉาบปูนอยู่จากการแตกร้าวและหลุดร่อนของปูน เช่น บริเวณเสา คาน เต้ารับไฟฟ้า และสวิตช์ไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ตาข่ายฉาบปูนยังช่วยป้องกันรอยแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นจากท่อร้อยสายไฟที่อยู่ใต้ผนังได้อีกด้วย

ตะแกรงฉาบแบบแผ่น

ตะแกรงฉาบแบบม้วน

เซี้ยมสำเร็จสำหรับจับมุม

ตะแกรงเหล็กหยุดปูนฉาบ

สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ติดต่อ MEP วันนี้

ผู้ผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเจาะรู สำหรับงานตกแต่งและงานก่อสร้าง ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับกว่า 50 ปี

thThai